ایران نهمین فولادساز جهان/ بالاترین رشد تولید فولاد نصیب کشورمان شد


تهران- ایرنا- انجمن جهانی فولاد اعلام‌کرد: در ماه نخست ۲۰۲۳ میلادی ایران با یک پله ارتقاء در رتبه نهم تولید فولاد خام جهان ایستاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038734/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی