ایران می‌تواند به قطب تولید و صادرات کفش در منطقه تبدیل شود


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش کشور با بیان اینکه ایران می‌تواند به قطب تولید و صادرات کفش در منطقه تبدیل شود، گفت: اگر حمایت های دولت از این صنعت بیشتر شود، حتی می‌توانیم بازارهای بیشتری نسبت به رقیب سنتی خود یعنی ترکیه دست و پا کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991429/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی