ایران شانزدهمین صادرکننده بزرگ فولاد جهان


تهران- ایرنا- مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: ایران در سال ۲۰۲۲ با صادرات هفت میلیون تن چدن، فولاد خام و غیره، در مکان شانزدهم بزرگترین صادرکنندگان فولاد جهان قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984126/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی