ایران سهم اندکی در بازارهای بین‌المللی سنگ جهان دارد


مشهد- ایرنا- معاون بین‌الملل انجمن سنگ ایران گفت: کشور ما دارنده رتبه چهارم ذخایر معدن سنگ جهان است اما کمتر از یک درصد از حجم مبادلات بازار بین المللی این حوزه را در اختیار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158725/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی