ایران در «نسبت صادرات به تولید» بالاتر از بزرگان جهانی فولاد ایستاد

برپایه این گزارش، چین که مقام نخست تولید جهانی فولاد را در اختیار دارد، در ماه سپتامبر نزدیک به ۶.۲ میلیون تن فولاد صادر کرد که نسبت به تولید (۸۶.۹ میلیون تن) معادل هفت درصد است.

ژاپن به عنوان سومین تولیدکننده فولاد، در ماه یاد شده ۲.۴ میلیون تن فولاد صادر و ۷.۲ میلیون تن فولاد تولید داشته است. این عملکرد معادل ۳۳ درصد تولید است.

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ایران در مدت مورد بررسی ۱.۱ میلیون تن فولاد به بازارهای هدف صادر کرد، به طوری که نسبت تولید به صادرات به عدد ۴۰ درصد رسید. تولید فولاد ایران در ماه سپتامبر به بیش از ۲.۷ میلیون تن رسیده بود.

عملکرد بزرگان فولاد

هند به عنوان دومین تولیدکننده فولاد دنیا، در ماه سپتامبر امسال نزدیک به ۸۰۰ هزار تن فولاد صادر کرد که نسبت به تولید (۹.۹ میلیون تن) معادل هشت درصد تولید این کشور است.

تولید سالیانه فولاد ایران به مرز ۲۸ میلیون تن رسیده که این امر سبب شده، رتبه دهم تولید فولاد در جهان در اختیار کشورمان قرار گیرد. لازم به یادآوری است که ایران در افق ۱۴۰۱، برنامه دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد را هدفگذاری کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947557/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی