ایران در تولید فولاد از بزرگترین اقتصاد اروپا پیشی گرفت


تهران – ایرنا – انجمن جهانی فولاد اعلام کرد تولید فولاد ایران در نوامبر ۲۰۲۲ از بزرگترین اقتصاد اروپا بیشتر شده و ایران با کنار زدن آلمان به جایگاه هفتمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان در این ماه صعود کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983676/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی