ایران در ارائه یک مدل کیفیت برای جهان اسلام بی‌نقص عمل کرد


تهران- ایرنا- دبیرکل موسسه استاندارد و اندازه شناسی سازمان همکاری‌های اسلامی (اسمیک) گفت: بررسی مدل‌های متعدد کیفیت و پی ریزی مناسب‌ترین آنها برای ایران، به‌طور قطع کار آسانی نبوده است، اما امروز شاهدیم که چگونه این امر برای ایران به شکل بی‌نقص و عالی عمل کرده و با ارائه یک مدل کیفیت برای جهان اسلام، این اقدام را بیش از پیش ارتقا داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172015/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی