ایران توانایی تامین ۲۰ درصد نیاز جهان به لیتیم را دارد


تهران- ایرنا- نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام کشف یک معدن بزرگ لیتیم در همدان اعلام کرد: این معدن توانایی تامین ۲۰ درصد نیاز جهان به لیتیم را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146814/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی