ایران به جمع دارندگان مرکز آزمایش آلایندگی موتورهای دیزلی پیوست


تبریز-ایرنا- بخش نخست مرکز آزمون آلایندگی موتورهای دیزلی در شرکت ایدم تبریز، راه اندازی شد تا ایران نیز به جمع کشورهای دارنده این فناوری بپیوندد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990549/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی