ایران از نظر روس‌ها کشوری بزرگ است / لزوم پیگیری مجدانه مراودات از سوی شرکت‌ها


تهران- ایرنا- سفیر ایران در روسیه گفت: نگاه روسیه به ایران هیچگاه مانند امروز مثبت نبوده است و ایران را به عنوان کشوری قدرتمند می‌شناسند، بنابراین نیاز است شرکت ها با صبر و حوصله برای پیشبرد امور اقتصادی و تجاری با این کشور اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009957/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی