ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی در آستانه بهره برداری قرار گرفت


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی با سرمایه گذاری ۵.۲ میلیارد دلاری در آستانه بهره برداری قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022513/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی