ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو باعث ابطال آن نمی‌شود

سخنگوی وزارت صمت افزود: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908328/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، “امید قالیباف اظهار کرد: اشکالات وارده به آیین‌نامه به‌زودی اصلاح خواهد شد و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس می‌شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی