ایده‌های فن‌آوری و کارآفرینی در حوزه هوافضا به محصول تبدیل می‌شود


تهران- ایرنا- به‌منظور تبدیل ایده‌های فن‌آوری و کارآفرینی در حوزه هوافضا به محصول و توسعه بنگاه‌های فعال با موضوع گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تفاهمنامه‌ای بین صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) و انجمن هوا فضای ایران منعقد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020013/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی