ایده‌ای کارآمد برای اشتغال سربازان در صنایع معدنی


کرمان – ایرنا – مهارت آموزی سربازان در صنایع معدنی با ایده استانداری کرمان برای نخستین بار در کشور، فصلی جدید پیش روی قشر جوان آماده به کار استان می‌گشاید که در این زمینه افراد حین خدمت سربازی می‌توانند ضمن مهارت آموزی، زمینه اشتغال خود را در حوزه صنعت و معدن نیز فراهم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036818/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی