ایدرو و ساتبا برای جایگزینی الکتروموتورهای فرسوده صنعتی دست به کار شدند


تهران- ایرنا- معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: بررسی ها حاکی است حدود ۶۷ درصد مصرف انرژی برق در صنعت توسط الکتروموتورهای صنعتی انجام می شود که به شدت فرسوده هستند و به همین منظور طرح جایگزینی آنها از سوی این سازمان و ساتبا کلید خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038232/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی