ایجاد و توسعه ۲ ناحیه و شهرک صنعتی در خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تصویب شد


تهران- ایرنا- ایجاد یک ناحیه صنعتی در استان خراسان رضوی و توسعه یک شهرک صنعتی در استان آذربایجان شرقی با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دستور کار قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151960/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی