ایجاد شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی در استان قزوین مصوب شد


تهران- ایرنا- ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی در استان قزوین و توسعه یک شهرک صنعتی در استان اردبیل، با تصویب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008914/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی