ایجاد تعادل در بازار و حذف رانت و دلالی مزیت عرضه خودرو در بورس است


تهران- ایرنا- مشاور وزیر اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید کل شبکه عرضه خودرو (تولید داخل و وارداتی) در بورس کالا عرضه شود، گفت: در گذشته بخشی از انحراف قیمت‌ها در بازار خودرو و حاشیه سودها نصیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌شد، اما با عرضه خودرو در بورس این موضوع را برطرف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991585/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی