ایجاد اطلاعات پایه‌ای خوب در حوزه معدن با طرح تحول زمین‌شناسی


تهران- ایرنا- معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: اطلاعات پایه خوبی با اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی کشور در حوزه معدن ایجاد می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978985/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی