اکتشاف سه‌هزار و ۳۸۰ کیلومتر پهنه معدنی هرمزگان در دست اجرا است


بندرعباس – ایرنا – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: عملیات اکتشاف معدنی در پهنه بیش از سه‌هزار و ۳۸۰ کیلومتر متربع این استان برای معدن آهن در دست اجرا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147000/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی