اولین مجوز شهرک صنعتی غیردولتی در خراسان جنوبی اعطا شد


بیرجند – ایرنا – استاندار خراسان جنوبی در بازدید از واحد تولیدی کاشی و سرامیک در بیرجند اولین مجوز تاسیس شهرک صنعتی خصوصی یا غیردولتی را به مدیر این کارخانه اعطا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990157/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی