اولویت سرمایه‌گذاری صنعتی در بیش از ۲۶۰ شهرستان کم‌برخوردار


تهران – ایرنا – علی نبوی، معاون وزیر صمت، گفت: در طرح توازن منطقه‌ای قصد داریم سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی را به بیش از ۲۶۰ شهرستانی هدایت کنیم که تاکنون سرمایه‌گذاری اندکی در آنجا انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046522/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B6%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی