اولویت تخصیص خودروی وارداتی برای۳۴ هزار نفر مشخص شد


تهران- ایرنا- مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با پالایش متقاضیان دریافت خودروهای وارداتی، اولویت تخصیص خودرو به حدود ۳۴ هزار نفر مشخص و به آنان اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060534/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%B3%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی