انواع روغن خوراکی مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد است


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی و آرایشی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه انواع روغن های خوراکی مشمول مقررات اجباری استاندارد است، بر لزوم توجه به نشان ملی استاندارد ایران به همراه سایر الزامات بند نشانه‌گذاری مطابق استاندارد هنگام عرضه و خرید تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153211/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی