انعقاد ۲۵ میلیارد تومان قرارداد ارتباط با صنعت در ۶ ماه


تهران- ایرنا- معاون ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، با اعلام انعقاد قرارداد ارتباط با صنعت برای اجرای ۲۱ طرح به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در ۶ ماه گذشته گفت: اکنون توپ در زمین نهادهای علمی و تحقیقاتی است و باید ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون جهش دانش‌بنیان را به صنایع، کارخانه‌ها و وزارتخانه‌ها معرفی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171050/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی