انصراف ۵۰ هزار متقاضی خودرو در سامانه فروش فقط در ۲۴ ساعت


تهران- ایرنا- مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از انصراف ۵۰ هزار نفر از متقاضیان خودرو در طرح فروش یکپارچه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138314/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی