انصراف ۲۲ نفر از استیضاح‌کنندگان وزیر صمت پیش از اعلام وصول استیضاح


تهران – ایرنا – نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ۲۲ نفر از استیضاح کنندگان وزیر صمت پیش از اعلام وصول استیضاح از استیضاح وی انصراف دادند اما هیئت‌رئیسه بدون توجه به این انصراف، درخواست استیضاح را با ۴۰ امضاء اعلام وصول کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090543/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی