انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای قابلیت ژئوپارک در کشور

مدیر پژوهش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این‌که این سازمان برای نخستین بار از ژئوپارک‌ها به عنوان یکی از رویکردهای نوین آمایش سرزمین در کشور نام برده، افزود: راه‌اندازی ژئوپارک در مناطق مستعد به‌ویژه در روستاها، مناطق کم برخوردار و کم بهره از منابع نفتی، معدنی در صورت عملکرد درست و موفق می‌تواند یکی از مناسب‌ترین راهکارهای موفق در توانمندسازی جامعه محلی از لحاظ اقتصادی و اشتغالزایی باشد.

وی تصریح‌کرد: ژئوپارک‌ها پیش از مطرح شدن در سطح ملی و بین‌المللی باید الزامات یونسکو را  در حوزه‌های حفاظتی، آموزشی همچنین توانمندسازی و توسعه اقتصادی جامعه محلی به انجام رسانند.

«نازنین بدری» افزود: از نخستین مطالعات فنی و علمی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درباره ژئوپارک‌ها در جزیره قشم بوده که هم اکنون در فهرست ژئوپارک‌های جهانی یونسکو قرار دارد.

به گزارش ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، مدیر پژوهش این سازمان گفت: برنامه‎ریزی برای انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای پتانسیل ژئوپارک در کشور به عنوان رویکردی نوین در آمایش سرزمین کشور در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حال انجام است.

به گفته این کارشناس زمین‎شناسی، علاوه بر معرفی و شناسایی ژئوسایت‌ها و میراث زمین‌شناختی از سایر الزامات فرایند تاسیس ژئوپارک، انجام برنامه‌های مدیریتی، امور حفاظتی، تفسیر، برنامه‌های توسعه گردشگری و آموزش جامعه محلی مدارس است که پس از انجام این امور توسط دست اندرکاران ژئوپارک و مسوولان ذیربط، پرونده این دو منطقه به یونسکو ارسال شده است.

ژئوپارک‌ها، محدوده‌های جغرافیایی هستند که در آن محدودها، سایت‌ها و پدیده‌های کم‌نظیر و بی‌نظیر زمین‌شناختی دارای ارزش علمی و آموزشی در کنار سایر جاذبه‌ها علمی، فرهنگی تاریخی، طبیعی و به‌ویژه جامعه محلی قرار دارد که سه هدف آموزش، حفاظت و توسعه اقتصادی جامعه محلی را دنبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84831513/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بدری ادامه‌داد: ضمن اینکه تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم نیز در این معرفی بسیار مهم است و باید در آن منطقه برنامه‌های مدیریتی، فعالیت‌های تفسیری، آموزشی و حفاظتی و برنامه‌های توسعه اقتصادی جامعه محلی لحاظ شود، زیرا یکی از مهمترین اهداف ژئوپارک، غنی شدن و منتفع شدن جامعه محلی و اشتغالزایی در محدوده ژئوپارک است.

وی خاطرنشان‌کرد: در دو منطقه طبس و ارس نیز فعالیت‌های راه‌اندازی ژئوپارک و انجام مطالعات تخصصی زمین‌شناختی و نظارت فنی بر این مطالعات در حال انجام است که پتانسیل‌یابی و معرفی اولیه آنها در فهرست ۳۰ منطقه اولویت‌دار در کشور توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام شده است.

مدیر پژوهش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: برای اینکه یک منطقه به عنوان نامزد ژئوپارک مطرح شود بر اساس ضوابط یونسکو در مرحله نخست، باید از لحاظ جاذبه‌ها، پدیده‌ها و سایت‌های زمین‌شناختی غنی باشد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی