انتقاد وزارت صمت از آدرس غلط دادن برخی رسانه‌ها در موضوع واردات خودرو


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: رسانه‌ها با آدرس غلط ندادن به افکار عمومی در موضوع واردات خودرو، یار شاطر دولت در ایفای وظایف و تعهدات قانونی‌اش باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973749/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی