انتقاد رییس سازمان ملی استاندارد ایران از کیفیت پایین خودروهای داخلی


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران به موضوع کیفیت پایین خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: درصورتی‌که واردات خودرو به صورت عادلانه و توسط دولت شکل بگیرد، به‌طور قطع مردم کیفیت برتر را انتخاب می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164117/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی