انتقاد دیگر از جای خالی حساب‌های بانکی معادن بزرگ در کرمان


کرمان – ایرنا – سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری کرمان تاکید: شرکت های بزرگ معدنی که در این استان در حال فعالیت هستند باید حساب های بانکی خود را وارد بانک های استان کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041290/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی