انتقاد تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از استیضاح وزیر صمت/ فاطمی امین برای حل مشکلات برنامه دارد


تهران – ایرنا – انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح استیضاح وزیر صمت ابراز نگرانی کرده و خواستار ابقا شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086994/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی