انتقاد بخش خصوصی از استیضاح وزیر صمت/ فاطمی امین باعث رشد صنایع مولد شد


تهران- ایرنا- انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی با اعلام رضایت از عملکرد فاطمی امین در دوره تصدی وزارت صمت، خواستار ابقای وی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091932/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی