انتقاد استاندار کرمان از عملکرد جزیره‌ای ادارات؛تولید یک معدن هفت ماه متوقف مانده است


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه های اجرایی گفت: معدن مس درالو هفت ماه آماده بهره برداری است اما ایراد ۲ تا سه دستگاه اجرایی مانع افتتاح این معدن شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067409/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی