انتقاد از دلالی تامین نیازهای شرکت مس


کرمان – ایرنا – سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه برخی افراد از دیگر استان ها کار تامین قطعات مورد نیاز شرکت مس را به دست گرفته اند، گفت: افرادی با نقش دلالی این امتیازها را دریافت و برای اجرا به شرکت های کرمانی واگذار می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044399/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B3

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی