امضای یادداشت تفاهم استاندارد ایران و بلاروس در موضوع حلال


تهران- ایرنا- امروز و در در حاشیه سفر رییس جمهور بلاروس به کشورمان، سند یادداشت تفاهم حلال میان سازمان ملی استاندارد ایران و کمیته دولتی استاندارد سازی بلاروس BELST به امضا رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056428/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی