امضای تفاهم‌نامه احیای ۱۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی جهت توسعه روستایی

در چارچوب این مراسم تفاهم‌نامه احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران منعقد شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سید امیرحسین مدنی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی با سازمان‌ها و شرکت‌های احیاگر، با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در این مراسم، تفاهم‌نامه احیای ۱۵۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی به امضای رسید.

تفاهم‌نامه احیای ۱۵۰۰واحد تولیدی و صنعتی میان سید امیرحسین مدنی، معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی و مسئول نهضت احیاء و علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون اول رئیس جمهور منعقد و مبادله شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84866089/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C

مسئول نهضت احیاء و “علی رسولیان” معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران این تفاهم‌نامه را به امضا رساندند.

گفتنی است در سال جاری، ۱۵۴۳ طرح صنعتی در این نهضت، احیا شده است.

همچنین تفاهم‌نامه‌های دیگری با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای احیای ۲۰ واحد پیشران بزرگ و با سازمان مدیریت صنعتی ایران برای عارضه‌یابی واحدها و برگزاری دوره‌های توانمندسازی احیاگر، امضا شد.

این تفاهم‌نامه‌ها نیز بین معاون رئیس جمهور در توسعه روستایی، مسئول نهضت احیا و مدیران عامل شرکت‌های یاد شده منعقد شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی