الحاق ۱۳۲ هکتار به شهرک صنعتی پرند در انتظار مجوز آب منطقه ای و محیط زیست است


رباط کریم – ایرنا – مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: توسعه ۱۳۲ هکتاری شهرک صنعتی پرند نیاز به ۲ مصوبه و مجوز اداره آب منطقه ای و محیط زیست داشت که قرار شد در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود تا بتوانیم عملیات اجرایی این طرح توسعه ای را شروع کنیم. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85145764/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B1%DB%B3%DB%B2-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی