اقدام ویژه صندوق ضمانت جهت تسهیلات‌دهی به صنایع کوچک/رشد ۸۰۰درصدی صدور ضمانتنامه


تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اعلام‌کرد: سال جاری برای نخستین بار، علاوه بر صدور انواع ضمانت‌نامه اعتباری و پیمانکاری، منابعی با کمک نظام بانکی به‌منظور اعطای تسهیلات به صنایع کوچک تخصیص یافت که عموما برای سرمایه در گردش به این واحدها پرداخت می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029127/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8%DB%B0%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی