اقدام غیرقانونی در اتاق بازرگانی برای ایجاد تشکل‌های موازی با اهداف انتخاباتی

محمدی تصریح کرد: در صورت تداخل عملکرد اتاق بازرگانی با اتاق اصناف و قانونی شکنی در این حوزه، اتاق اصناف پیگیر خواهد شد و مقابل چنین اقداماتی ایستادگی خواهد کرد.

وی گفت: متاسفانه برخی افراد که از جایگاه های صنفی خود خارج می شوند در حال حاضر در پی صندلی، پست و جایگاه جدید هستند و در این راه به هر قیمتی قانون را زیرپا می گذارند.

نایب رییس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران با بیان اینکه موازی کاری همیشه باعث تضعیف تشکل ها شده است، گفت: متاسفانه موازی کاری و به ثمر نشستن چنین راهبرد غلطی موجب ایجاد موانع در اهداف اقتصادی تشکل ها می شود و اتاق بازرگانی و بزرگان آن باید ورود جدی داشته باشند.

وی در پایان ضمن اشاره به اقدام غیرقانونی که در اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است، خواستار آن شد تا بزرگترها، باتجربه‌ها و دلسوزان اتاق بازرگانی که همواره به قانون اهمیت داده اند، نسبت به این اقدامات سوء و غیر قانونی ساکت ننشینند و مانع قانون شکنان شوند تا اتاق از آسیب ها دور بمانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84876489/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7

این مقام صنفی در عین حال به رویکرد برخی افراد خارج شده از جایگاه های صنفی اشاره کرد و ادامه‌داد: در مقابل افرادی که صادقانه تجارب و دانش خود را منتقل می کنند، بعضی از افراد نیز به دنبال راهبردی جدید و مشکل آفرین هستند.

محمدی به اتفاقاتی که در اتاق بازرگانی در حال رخ دادن است اشاره کرد و افزود: متاسفانه شاهدیم که این افراد قانون‌شکن و خروج یافته، در اتاق بازرگانی ایران درخواست‌هایی را مبنی بر راه اندازی تشکل های موازی می دهند تا صندلی های خالی را برای خود به چنگ آورند و در این راستا برای نیل به اهداف خود از روابط و رانت ها نیز بهره می برند.

وی همچنین به لزوم توجه به قوانین موجود در اتاق بازرگانی اشاره کرد و اظهار داشت: عدم شکل گیری تشکل موازی موضوعی است که در قوانین به آن توجه شده، اما مانع چنین اقدامی می شوند؛ به گونه ای که در اتاق اصناف اگر گروهی به‌دنبال تشکل موازی باشند آن را غیرقانونی دانسته و گروه را به عضویت در اتحادیه راهنمایی می کنند.

«امیرهومن محمدی» نایب رییس اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم حضور طولانی مدت هیئت مدیره های صنفی و محدود شدن این موضوع به دو دوره متوالی در هیئت مدیره های اتحادیه های صنفی یا سه دوره متناوب، افزود: این قوانین موجب شده تا بسیاری از افراد که مدت ها در این جایگاه ها حضور داشتند، رفته رفته اطلاعات و تجارب خود را به نیروهای جوانتر منتقل کنند.

وی ادامه‌داد: باید دقت کرد که صندلی های اتاق برای بخش خصوصی فعالانن بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی است و جلوی قانون شکنی گرفته شود.

این مقام صنفی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی باید به قوانین خود احترام بگذارد، گفت: اتاق هم باید به افرادی که قصد راه اندازی تشکل موازی را دارند اشاره کند که می توانند در اکسل موجود عضو شوند و حق زیرپا گذاشتن قانون را ندارند.

محمدی بیان‌داشت: اتاق اصناف ارزش و احترام به قوانین خود می گذارد، بنابراین اتاق بازرگانی نیز باید به قوانین موجود اهتمام داشته باشد و مانع چنین خطای غیرقانونی در خصوص راه اندازی تشکل‌های موازی شود؛ قوانینی همانند قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار، قانون استفاده از توان حداکثری و آیین نامه تشکل‌های اتاق بازرگانی در همین زمینه وجود دارد.

وی تصریح‌کرد: در این خصوص شاهد درخواست های متعدد در زمینه ایجاد تشکل های موازی با تشکل های دارای قدمت در اتاق بازرگانی هستیم که این اقدام غیرقانونی موجب تضعیف تشکل‌ها و کاهش مطالبه گری آنان و چندنظری شدن یک موضوع می‌شود که عدم‌پیشرفت آن تشکل در هدف و فعالیت ها را به‌دنبال دارد.

وی بیان‌داشت: این اقدام منجر می شود که در بخش صنوف و در حوزه های صنفی و اقتصادی، جوان‌ترها با ایده پردازی های جدید به نوعی دگرگونی در بخش صنوف کشور ایجاد کنند که این تحولی عظیم و مثبت در این عرصه ها محسوب می شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی