اقدامات وزارت صمت برای حذف دلالی از بازار روغن موتور


تهران – ایرنا – از ابتدای اردیبهشت سالجاری صرفا واحدهای فعالی که از طریق سامانه بهین یاب به بورس کالا معرفی خواهند شد اجازه خرید روغن پایه مورد مصرف خود را خواهند داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090446/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی