افزون بر ۸ هزار شغل صنعتی در سامانه اشتغال کردستان ثبت شد


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: هشت هزار و ۶۵ فقره شغل در حوزه صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال جاری تاکنون در سامانه رصد اشتغال استان ثبت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975629/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی