افزون بر ۴ هزار فقره پرونده تخلف در بازار کردستان تشکیل شد


سنندج- ایرنا- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: چهار هزار و ۶۱ فقره پرونده مربوط به تخلف در یک سال اخیر در بازار استان تشکیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974483/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی