افزون بر ۲۱ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی کردستان انجام شد


سنندج-ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۲۱ هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی طی سال گذشته از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067493/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی