افزون بر هزار کیلومترمربع ذخایر معدنی جدید در کشور شناسایی شد


سنندج- ایرنا- مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با صدور ۳۷۴ فقره گواهی‌ کشف، بیش از هزار کیلومتر مربع از ذخایر معدنی جدید در کشور شناسایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996295/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی