افزایش ۶۳ درصدی میل به سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی


تبریز – ایرنا – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: سال گذشته میل به سرمایه گذاری های جدید ۶۳ درصد افزایش یافته که این موضوع نشان می دهد عیار این استان، استانی اقتصادی و تجاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074004/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی