افزایش ۴۸ درصدی احیای معادن هرمزگان


بندرعباس – ایرنا – استان هرمزگان که از آن به عنوان بهشت سرمایه‌گذاران و دروازه پیشرفت کشور یاد می‌شود، دارای ظرفیت‌های فراوان معدنی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در راستای افزایش تولید است و طی یک سال گذشته ۴۸ درصد معادن این استان با همین هدف، احیا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074286/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی