افزایش ۱۵ درصدی تولید شمش آلومینیوم تا پایان بهمن‌ماه


تهران- ایرنا- میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در ۱۱ ماهه امسال، با ۱۵ درصد افزایش، از مرز ۵۸۰ هزار تن عبور کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057390/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی