افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای خودرو اشتباه است/ راهکار بهتر افزایشی تدریجی و فصلی است


تهران- ایرنا- یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با هرگونه افزایش قیمت خودرو، گفت: افزایش یکباره‌ای قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو هم روشی اشتباه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075942/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی