افزایش متوسط روزهای بدون حادثه از ۲.۵ به ۳.۲۹ روز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: متوسط روزهای بدون حادثه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور طی سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ نسبت به دو سال قبل آن (۱۳۹۹و ۱۳۹۸) از ۲.۵ روز به ۳.۲۹ روز کاهش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127457/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%DB%B5-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%DB%B2%DB%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی